Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus Suomenmestaruuskilpailuihin sekä karsintakriteerit on määritelty sekä SPKL:n SM-kilpailujen yleisessä järjestämisohjeessa (Suomen Palveluskoiraliiton hallituksen hyväksymä 10.2.2017) että rally-tokon suomenmestaruuskilpailujen rally-tokon suomemestaruuskilpailujen järjestämisohjeessa (Hyväksytty Kennelliitossa 14.6.2017, voimassa 14.6.2017 lähtien).

Alla oleva teksti on rally-tokon suomenmestaruuskilpailujen järjestämisohjeesta.

1. Rally-tokon Suomenmestaruuskilpailu

Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain rally-tokon yksilö- ja joukkueen Suomenmestaruuksista. Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin rally-tokon sääntöjä ja ohjeita.

2. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla, jotka täyttävät Palveluskoiraliiton hallituksen asettamat osallistumisvaatimukset ja valintakriteerit (liite 1), ja kaikilla Suomen Kennelliiton jäsenyhdistyksillä kulloinkin voimassa olevien karsintakriteerien mukaisesti.

Koiran ohjaajan tulee olla Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Juoksuaikaisella nartulla on osallistumisoikeus vain yksilökilpailun mestariluokassa (MES). Juoksuaikainen narttu kilpailee luokkansa viimeisenä.

3. Suomenmestaruuskilpailu

3.1 Yksilö

MES-luokkaan osallistuvalla koiralla on oltava luokasta hyväksytty tulos ja sen tulee täyttää jokin
seuraavista kriteereistä;
– hallitseva suomenmestari
– sijoittunut edellisen vuoden SM-kilpailussa kolmen parhaan joukkoon
– on FI RTVA
– koiralla on RTK4
– täyttää kyseiselle kilpailulle asetetut valintakriteerit.

Mikäli osallistuja joudutaan MES-luokkaan karsimaan, käytetään osallistujavalinnoissa Palveluskoiraliiton hallituksen asettamia valintakriteerejä (liite 1).

3.1.1 Yksilökilpailun kulku

Yksilö-SM-kilpailu on kaksiosainen ja se käydään rally-tokon ylimmässä luokassa (MES). SM-karsintakilpailun yhteydessä voidaan myös järjestää SM-joukkuekilpailun mestariluokka (MES). Karsinnan 20 parasta hyväksytyn tuloksen saanutta koiraa saavat oikeuden jatkaa kilpailua Suomenmestaruudesta.

Mikäli joku kilpailuoikeuden saaneista on estynyt jatkamaan, saa seuraavaksi paras hyväksytyn tuloksen saanut mahdollisuuden osallistua. Suomenmestaruus ratkaistaan karsintaradan ja varsinaisen SM-kilpailun tuloksien yhteissummalla. Tulosten mennessä tasan, varsinaisen SM-kilpailun tulos ratkaisee.

3.2 Joukkue

Joukkuekilpailuun voivat osallistua Kennelliiton jäsenyhdistykset. Joukkueessa on oltava vähintään kolme koiraa: kaksi alemman luokan (ALO tai AVO) koiraa ja yksi ylemmän luokan (VOI tai MES) koira. Joukkueessa voi olla enintään viisi koiraa: kolme alokas- tai avoimen luokan ja kaksi voittaja- tai mestariluokan koiraa.

Jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira alokas- tai avoimeen luokkaan ja yksi varakoira voittaja- tai mestariluokkaan.

Joukkueeseen kuuluvan koiranohjaajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Ohjaaja saa osallistua joukkuekilpailuun vain yhdessä joukkueessa. Ohjaaja voi ohjata samassa joukkueessa useampaa koiraa.

Joukkueeseen kuuluvat koirat on ilmoitettava samanaikaisesti. Jos yhdistys ilmoittaa enemmän kuin yhden joukkueen, määräytyy joukkueiden keskinäinen järjestys karsintapisteiden perusteella.

Kilpailupaikat täytetään joukkueiden karsintapistejärjestyksessä, kunnes kilpailuluokkien enimmäiskoiramäärät on täytetty. Mikäli kaikki ilmoittautuneet joukkueet eivät mahdu joukkuekilpailuun, paikat jaetaan Palveluskoiraliiton hallituksen määrittelemien valintakriteerien perusteella (liite 1).

Mikäli joukkue on vajaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joukkue tai joukkueen jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Mikäli joukkueesta tulee ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen vajaa poissaolojen vuoksi, vajaaksi jäänyt joukkue ei osallistu joukkuekilpailuun, mutta joukkueen jäsenet saavat osallistua kilpailuun omassa kilpailuluokassaan ja saavat virallisen tuloksen.

3.2.1 Koirien osallistumisoikeus joukkuekilpailuun

Koirien tulee täyttää Palveluskoiraliiton asettamat osallistumisvaatimukset ja valintakriteerit (liite 1).
Koiran on kilpailtava siinä luokassa, johon sillä ilmoittautumishetkellä on kilpailuoikeus. Jos koira saavuttaa luokkanousun (poikkeuksena RTK4) ennen SM-kilpailua, koiran osallistumisoikeus SM-kilpailuun poistuu.

3.2.2 Joukkuekilpailun pistelasku

Tuloksiin lasketaan kahden alokas- tai avoimenluokan ja yhden voittaja- tai mestariluokan koiran tulokset. Tulosten mennessä tasan paremmuuden määrää joukkueen korkeimmassa luokassa tehty tulos, tarvittaessa aikavertailulla.

Esimerkki 1: Joukkue A on saanut tulokset ALO80, ALO90, VOI80, ja joukkue B ALO80, ALO90, MES80. Korkeimmassa luokassa tehty tulos ratkaisee, joten B sijoittuu A:n edelle.

Esimerkki 2: Joukkue C on saanut tulokset ALO85, ALO75, VOI80, ja joukkue D ALO80, ALO80, VOI80. Sijoitus ratkaistaan VOI-luokan aikavertailun perusteella.

4. Järjestäminen

SM-kilpailun anoo Kennelliiton jäsenyhdistys määräaikaisilmoitusohjeen mukaan. Kilpailun järjestävä yhdistys tekee ehdotuksen tuomareista, järjestämisajankohdasta, kilpailupaikasta ja osallistumismaksusta.

Joukkuekilpailu on järjestettävä siten, että koirakot eivät joudu kehään, jossa heitä ennen on kilpaillut Juoksuinen narttu. Kilpailujärjestäjän on varattava tarpeeksi kehiä, jotta tarpeen tullen sekä MES-karsintaluokka että Suomenmestaruuskilpailu voidaan järjestää omissa kehissään.

5. Tuomarit

Palveluskoiraliitto nimeää kilpailuille ylituomarin ja arvostelevat tuomarit. Järjestäjä varaa tuomareita tarpeellisen määrän. Yksi tuomari voi arvostella enintään säännönmukaisen määrän koiria.

Varsinaisen SM-kilpailun (finaalin) voi arvostella kaksi tuomaria, jotka suunnittelevat radan yhdessä. Tuomarit arvostelevat koirakon suorituksen itsenäisesti. Koirakon pisteet tältä radalta muodostuvat kahden tuomarin pisteiden keskiarvosta.

6. Ilmoittautuminen

Rally-tokon SM-kilpailuun ilmoittaudutaan määräaikana kilpailun järjestäjän ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Osallistumisoikeuden perusteina määrätyt tulokset sekä yksilö- että joukkuekilpailuihin tulee olla saavutettu ilmoittautumishetkellä.

Joukkueen kokoonpano tulee vahvistaa ennen kilpailun alkua järjestäjälle. Järjestäjän ei tarvitse palauttaa ilmoittautumismaksua, mikäli joukkue on estynyt osallistumasta.

7. Kustannukset

Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista Suomen Palveluskoiraliiton yleisen SM-järjestämisohjeen mukaisesti.

8. Valitukset ja erimielisyydet

Kilpailua ja sen järjestelyä koskevat valitukset ja erimielisyydet ratkaistaan Kennelliiton yleisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Arvostelutuomareiden sääntöjenmukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.

9. Tiedottaminen

Kilpailusta ilmoitetaan Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton julkaisuissa.

10. Muutokset ohjeeseen

Muutokset ohjeeseen hyväksyy Kennelliitto Suomen Palveluskoiraliiton esityksestä.